Resultaterne (første år)

Vi har indsamlet data for 7398 steder og i alt 583 ruter på tværs af 99 forskellige friluftsaktiviteter.

Du kan udforske data ved at:

Resultaterne

Klik her at find resultaterne fra første år: Resultaterne kort.