Sponsors

Tilhørsforhold

Forvaltning af kystzonen


Denne forskning udføres af forskere fra København Universitet.

Sponsorer


Projektets bruger-baserede kortlægning er støttet af Friluftsrådet (link til friluftsrådet).

Deltag!

Bliv sponsor

Vi søger yderligere støtte til projektets bruger-baserede kortlægning og til del II. Del II omhandler en GIS-kortlægning, der sammenfatter eksisterende datalag og analyserer potentialeområder for forskellige havfriluftslivsaktiviteter.

Bliv case-område

Projektet søger kommuner, der kunne tænke sig at blive case-område for udvikling af en samlet kortlægnings- og planlægningsmetode for havfriluftsliv.

Bliv frivillig