Kortlægning af hotspots for havfriluftsliv

Formålet

Formålet er at kortlægge de havområder, der anvendes til forskellige friluftsaktiviteter i Danmark. Den bruger-baserede kortlægning af ’hotspots’ for forskellige havfriluftslivsaktiviteter vil sammen med en GIS-kortlægning af fysiske forhold og faciliteter indgå i en samlet kortlægning af interesseområder for havfriluftslivet.

Back To Top

Hvorfor?

EU indfører i de kommende år fysisk planlægning på havterritoriet, fordi der er mange forskellige sektorer, der skal deles om pladsen. En række EU lande har allerede denne planlægning. Medlemslandene kan selv vælge hvilke sektorer, der skal med i planlægningen, men Direktivet kommer med en række forslag bl.a. turisme. Derimod er friluftslivet ikke nævnt på denne liste. Kun sektorer der er kortlagte, kan reelt deltage i planlægningen.  Så hjælp med at få din aktivitets ’hotspots’ med på kortet, så de kan indgå i den fremtidige planlægning.

Back To Top

Hvor?

Planlægningen på havet gælder hele Danmarks havterritorium (inklusiv fjorde o. lign) fra vandkanten og ud til internationalt farvand. Naturstyrelsen, der koordinerer den marine planlægning i Danmark, har besluttet at hele det danske havterritorium skal indgå i planlægningen. Ifølge EU Direktivet kan medlemslandene nøjes med at planlægge for områder længere ude på havet.
Søer, åer o.lign. ferske vande er ikke med.

Back To Top

Hvem kan deltage i kortlægningen?

Alle som bruger havet (inklusiv fjorde o.lign.) til friluftslivsaktiviteter kan deltage –også hvis du fx er turist i Danmark.
Både aktiviteter som foregår i en klub og udenfor klub skal med.

Back To Top

Hvad er med i kortlægningen?

Alle havorienterede friluftsaktiviteter er med – under vand, i vandet, på vandet og i luftrummet over havet.
Strandaktiviteter er kun med, når de har tilknytning til havet. Eksempelvis har vi paragliding/hanggliding med, fordi det ofte sker ved kystskrænter pga. opvinde fra havet. Ridning langs stranden er derimod ikke med, fordi ridning ikke specielt er tilknyttet havet.

Back To Top

Hvad med mit ‘hemmelige sted’?

Måske har du nogle særlige aktivitetssteder, som du ikke vil dele med andre. Men så kommer de heller ikke med i kortlægningen, og bliver ikke udpeget som områder, hvor der skal tages hensyn til den aktivitet. Så overvej det lige.

Back To Top

Får jeg resultaterne?

Ja – resultaterne for år 1 er nu tilgængelige og resultaterne af næste runde vil blive ligeledes blive tilgængelige på denne hjemmeside: www.havfriluftsliv.dk
Dem der oplyser deres e-mail adresse i undersøgelsen, får en mail tilsendt når resultaterne er klar.
Indsamlingen for år 2 forventes at tage et år (cirka til udgangen af 2016), så alle sæsoner kommer med. Du kan tilføje flere steder og aktiviteter løbende.

Back To Top

Hjælp med at få flere til at kortlægge deres havaktiviteter

Vi spreder informationen om kortlægningen via sociale medier, klubber m.m. for at komme så bredt ud som muligt. Hjælp os med undersøgelsen ved at få venner og bekendte til også at kortlægge deres havaktiviteter, og få dem til at sprede det videre til deres forbindelser!.

Back To Top